Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trend
Článek
    3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
    3-D trend of aseismic creep along active faults in western part of the Gulf of Corinth, Greece
    2000 yrs climate trend inferred from borehole temeperature: results from the Czech Republic
    A comparison of the geochemistry of runoff fr6m small basins receiving or not receiving acid deposition: A trend from Brittany (France) to Bohemia (Czechoslovakia)
    Crystallographic textures of molluscan shells as phylogenetic indicators: Discovery of macroevolutionary trend in texture of nacre in fossil cephalopods
    Dlouhodobý trend a sezónní variace aktivity tritia v povrchových vodách před spuštěním JE Temelín
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Nový trend ve využívání geologických zásob černého uhlí ve světě: intenzivní degazace slojí in situ (CBM)
    Očekávaný trend spotřeby nerostných surovin do roku 2000
    Palaeoecological evaluation of the Karpathian sediments in the southern part of the Carpathian Foredeep using trend analysis
    Paleoenvironmental changes across the Eocene/Oligocene boundary in the Ždánice and Pouzdřany Units (Western Carpathians, Czechoslovakia): the long-term trend and orbitally forced changes in calcareous nannofossil assemblages
    Regional temperature trend in low temperature fluids: suggestions from stable isotopes and fluid inclusion data, Rhenohercynian Zone, Czech Republic
    Súčasný svetový trend výskumu eruptív a metamorfitov
    Trend assessment of deposition, throughfall and runoff water chemistry at the ICP-IM station Kosetice, Czech Republic
    Trend of atmospheric deposition of acidifying compound at Čertovo Lake, southwestern Czech Republic (1992-1999)
Seriál
    Trend