Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trhacích
Monografie
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení seizmického projevu trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1
    Hodnocení účinnosti bezvýlomových trhacích prací. 1
    Možnosti ověření účinku trhacích prací pro uvolnění lokálních koncentrací napětí v horninovém masivu na základě seismologického monitoringu
    Odborné stanovisko ve věci účinku navržených trhacích prací na obytné objekty v Postřelné
    Seizmické projevy trhacích prací na Chomutovsku. Zkrácená verze habilitační práce
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2013
    Seizmický projev trhacích prací v okolí lomu Dewon, lokalita Jarnoltówek, Polsko
Článek
    Analýza seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Ekologie při těžbě nerostných surovin pomocí trhacích prací
    Experimentální aparatura pro měření seismických a akustických účinků trhacích prací na těleso přehradní hráze v Pontevedře
    Experimentální měření seismických účinků trhacích prací v historickém Dole Jeroným
    Interpretace seizmických záznamů trhacích prací prováděných ve štole Jeroným v Čisté
    Matematické modelování dynamických účinků trhacích prací programovým systémem Plaxis 2D
    Matematické modelování seizmických účinků trhacích prací prováděných během výstavby tunelu Klimkovice
    Poznámky k monitorování seismického efektu trhacích prací na Chomutovsku
    Prístup k matematickému modelovaniu horninového masívu pre potreby modelovania trhacích prác
    Provádění trhacích prací v okolí přehradních objektů
    Seismické účinky trhacích prací na přehradní těleso
    Seizmický efekt trhacích prací při výstavbě tunelů
    Vizuální posouzení seismogramů trhacích prací měřených na Chomutovsku
    Výpočet součinitele přenosu K ze záznamů trhacích prací z lomu Kotouč-Štramberk
    Význam speciálních režimů trhacích prací v protiotřesovém boji na hydrotermálním uranovém ložisku Příbram