Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trhlin
Článek
    Adulár z alpských trhlín veporického kryštalinika: morfológia,fyzikálno-chemické vlastnosti, fluidné inklúzie a K/Ar vek
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolů jihozápadní Moravy
    Křemenná výplň trhlin ve fylitech z údolí Chvojnice
    Minerály z trhlin sodalitického trachytu na lokalitě Milešovka v Českém středohoří