Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trojanovice
Článek
    Geomorphological conditions of the mine area Trojanovice in the Moravian-Silesian Carpathians, Czech Republic
    Hustota tepelného toku ve vrtu NP-480 Trojanovice v hornoslezské uhelné pánvi