Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Trutnov
Monografie
    Geomagnetická mapa (03-424 Trutnov)
    Hydrogeologická mapa 1:25 000 list 03-424 Trutnov
    List ZM 1: 25 000 03-424 Trutnov - Mapové schéma ložisek nerostných surovin
    Mapa dokumentačních bodů České republiky 1:25000, list 03-424 Trutnov
    Mapa úhrnné aktivity gama (03-424 Trutnov)
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov
    Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 03-424 Trutnov -Mapa nerostných surovin
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list 03 - 424 Trutnov
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 03-424 Trutnov
Článek
    Dolomitizované oolity v Rýchorách (východní Krkonoše) (03-42 Trutnov)
    Lower Saxonian Alluvial Deposits: Trutnov Fm., Intra-Sudetic Basin, NE Bohemia
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Mineral bond of cadmium in products originated by spontaneous burning of coal-bearing rocks (mine dumps of the Kateřina mine, Radvanice near Trutnov, Czech Republic)
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Nález spodní čelisti bovida z okolí Trutnova (03-42 Trutnov)
    Natural SnGeS3 from Radvanice near Trutnov (Czech Republic): its description, crystal structure refinement and solid solution with PbGeS3
    A new cadmium sulfate natural phase from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře (03-42 Trutnov)
    Nový výskyt zkrasovělých krystalických vápenců, Janské Lázně-Sluneční stráň II, Krkonoše : 03-42 Trutnov
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paprskoploutvá ryba, Sphaerolepis (Trissolepididae, Actinopetrygii) ve vnitrosudetské pánvi (03-42 Trutnov)
    Příležitostný odkryv lampertických vrstev žacléřského souvrstí a jejich fosilní flóra (03-42 Trutnov)
    Teallite from Radvanice near Trutnov (Czech Republic)
    Výskyt a vznik analcimu v podkrkonošském permokarbonu (03-42 Trutnov)