Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tufitických
Článek
    Nález tufitických pieskovcov vo vnútrokarpatskom paleogéne Moravy
    Pevnostní parametry tufitických jílovců Sokolovské pánve
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany