Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tufogenních
Článek
    Dosavadní poznatky o tufogenních horizontech porubských vrstev v karvinské dílčí pánvi OKR
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí