Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tufov
Článek
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Skúsenosti s využitím osobného počítača PMD 85-2 pri modelovaní ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec