Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tuhých
Monografie
    Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2007
Článek
    Atypický vývoj cementářských slínovců ve velkolomu Úpohlavy a původ tuhých slínkových nodulí
    Chemické složení tuhých atmosférických srážek v pohraničních horských oblastech České republiky
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    Klasifikace struktur rozpadu tuhých roztoků rudních minerálů
    Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení
    Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů
    Principy skládkování tuhých komunálních odpadů v USA
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Recyklace tuhých odpadů ve výrobě minerálně vláknitých výrobků
    Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 2. Výpočet skutečného složení bezvodných popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin
    Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů
    Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava