Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Turčianskej
Článek
    Geologický vývoj južnej časti výplne Turčianskej kotliny
    Geologický vývoj západnej časti Turčianskej kotliny
    Prejavy kaolinizácie v oblasti Turčianskej kotliny