Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Turmalín
Monografie
    Geochemická mapa listu Juntas, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, TURMALÍN
Článek
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatit od Vémyslic u Moravského Krumlova, gfohlská jednotka, moldanubikum
    Dumortierit a turmalín z abysálních pegmatitů od Vémyslic u Moravského Krumlova, gföhlská jednotka, moldanubikum
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
    Tourmaline from the Přibyslavice peraluminous alkali-feldspar granite, Czech Republic. Turmalín z přibyslavického peraluminiového alkalicko-živcového granitu, Česká republika
    Turmalín - drahý kámen přitahující popel
    Turmalín - elektrický drahokam barvy duhy
    Turmalín a pseudomorfózy anglesitu po pyromorfitu ze Zlatých Hor (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem)
    Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava)
    Turmalín jako petrogenetický indikátor magmatických metamorfních a hydrotermálních pochodů v Českém masivu
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Českého Krumlova
    Turmalín skoryl-dravitové řady z Přísečnice v Krušných horách
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky
    Turmalín v pegmatitech, aplitech a granitech ze západní granodioritové zóny brněnského masívu
    Turmalín v peraluminických granitech na východním okraji středočeského plutonického komplexu
    Turmalín z keprnické klenby na severní Moravě a ve Slezsku
    Turmalín z křemen-kalcitových žil na výskytu železných rud typu Lahn-Dill u Rešova v Nízkém Jeseníku
    Turmalín z Loučné nad Desnou (14-24 Bělá pod Pradědem)
    Turmalín z píseckých pegmatitů
    Turmalín ze Spišsko-gemerského rudohoří
    Vanadový turmalín z Bítovánek u Želetavy