Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Turmalínů
Článek
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště (01-34 Rolava, 01-43 Horní Blatná, 01-44 Vejprty, 11-21 Karlovy Vary, 11-12 Kraslice, 11-23 Sokolov)
    Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště. Chemical composition of tourmalines from granites of the Krušné hory batholith and its envelope
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Darrellhenryit, NaLiAl2Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, nový minerál ze skupiny turmalínu z Nové Vsi u Českého Krumlova
    Hustota turmalínu, její stanovení a význam
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Skrytá krása černého turmalínu
    Výskyt ilmenitu a turmalínu v alpské paragenezi v Plaňanech u Kolína
    Výskyt korundu a turmalínu u Hosínovy Lhoty
    Výskyt turmalínu u Senožat u Bechyně
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů