Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tvar
Článek
    Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (1. část)
    Terminologická hlídka. Speciální keramika - II. Termíny pro tvar a zpracování (2. část)
    Tvar zrn bystřinných sedimentů
    Vliv délky ledovcového transportu na tvar částic