Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tvrdoměrných
Monografie
    Mapa výsledků tvrdoměrných měření v severním svahu Jizerských hor
Článek
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
    Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor