Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Tych
Článek
    Rozważania nad metodyką monitoringu gleb strefy leśnej Karkonoskiego Parku Narodowego (KPN) - w świetle zróżnicowania właściwości tych gleb