Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Typových
Článek
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova
    Historie typových druhotných minerálů z Jáchymova, jejich určení, popis a pojmenování
    Stabilitní studie typových modelů svahů v karpatském flyši
    Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše