Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ušľachtilú
Článek
    Suroviny pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu v SSR
    Štúdium nasiakavosti vulkanických hornín Slovenska z hľadiska možnosti ich využitia pre ušľachtilú a hrubú kamenársku výrobu