Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Užitá
Článek
    Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava
    Užitá geofyzika při řešení problematiky zvodněných výsypkových těles
    Užitá geofyzika při vyhledávání čedičových těles v severočeském hnědouhelném revíru
    Vývoj oboru užitá geofyzika
Seriál
    Sborník geologických věd. Užitá geofyzika