Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhřice
Článek
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Palynologický rozbor vzorků z vrtů Uhřice 17, 19 a 20 ze svahů nesvačilského příkopu
    Palynomorphes from the Uhřice - 1 borehole, Middle Devonian of the Czech Republic
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Zdůvodnění vysoké těžební kapacity projektovaných sond na připravovaném PZP Uhřice