Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhelná
Článek
    3. evropská uhelná konference, Izmir (Turecko) 5.-10. května 1997
    5. Evropská uhelná konference se konala ve dnech 16.-21.září 2002
    8. uhelná konference
    18. Pittsburghská uhelná konference, Austrálie 2001
    Evropská uhelná konference '95 v Praze
    Evropská uhelná konference se konala v Ustroni v Polsku ve dnech 26. až 28. září 2000
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 1. část
    Mělce pod povrchem situovaná uhelná důlní díla na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku ohrožují terén a stavby na něm ještě i 200 roků po ukončení dobývání. 2. část
    Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev
    Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich
    Prognózní zásoby metanu vázaného na uhelná ložiska v České republice a jejich možné využití
    První evropská uhelná konference proběhla v Leicesteru ve Velké Británii ve dnech 15.-17.září 1993
    Přežijí uhelná ložiska Československa rok 2000?
    Šestá Evropská uhelná konference se konala 26.-29. září 2005 v Bělěhradu
    Uhelná brekcie v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelná hmota v nejvyšší části hradišťského souvrství slezské jednotky profilu Pindula (spodní křída vnějších Západních Karpat, Moravskoslezské Beskydy)
    Uhelná ložiska a jejich těžba v Indii
    Uhelná ložiska Bulharské lidové republiky
    Uhelná petrologie
    Uhelná petrologie uhelných klastů v limnických karbonských sedimentech kladensko-rakovnické pánve ve vztahu k charakteristice alteračních procesů a rychlosti prouhelnění
    Uhelná sloj Josef v západní části sokolovské pánve
    Valkeřice-Merboltice : uhelná štola