Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhelnými
Článek
    Stabilita komplexů kadmia s uhelnými humáty a jejich velikostními frakcemi
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů