Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhelnou
Článek
    Aparatura k hodnocení dynamiky sorpce kyslíku na uhelnou hmotu
    Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí