Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhlíkatých
Článek
    Hladkost povrchu odlitků a vliv uhlíkatých komponent ve formovací směsi
    Katalytické a separační procesy s membránou z uhlíkatých materiálů
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
    Metalogeneze, surovinový potenciál a kritéria rudonosnosti uhlíkatých formací
    Mikroporézní struktura uhlíkatých látek a její význam
    Modelová laboratorní jednotka pro zplyňování uhlíkatých materiálů za atmosférického tlaku
    Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Proces pyrolýzy uhlíkatých přísad v bentonitových směsích
    Pyrolýza uhlíkatých přísad formovacích směsí na laboratorním modelu