Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhličitého
Článek
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Možnosti využití důlních prostor k ukládání oxidu uhličitého
    Nárůst obsahu oxidu uhličitého ve zdrojích pitné vody u Nebanic
    Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého
    Súčasné možnosti a perspektívy využitia ložisk oxidu uhličitého v ropnom a plynárenskom priemysle ČSSR
    Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas?