Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhličitanových
Článek
    Charakteristika uhličitanových polóh v Nižnej Slanej (zhodnotenie ich foriem a zloženia)
    Distribúcia stopových prvkov v uhličitanových konkréciach z permu v Spišsko-gemerském Rudohorí
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů