Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uhlonosné
Monografie
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
    Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky
Článek
    1. celostátní konference "Uhlonosné formace Československa"
    Pracovní setkání uhelných geologů na téma aplikace sekvenční stratigrafie na uhlonosné sedimenty
    Tercierní uhlonosné relikty v ústecké části severočeského hnědouhelného revíru
    Uhlonosné sedimenty Českého středohoří