Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ultradraselných
Článek
    Biotit a amfibol z ultradraselných hornin jihlavského plutonu - produkty sekundární hydratace pyroxenu : 23-23 Jihlava
    Kontrastní typy amfibolů v ultradraselných žilných horninách středních a jižních Čech: Vztahy k chemismu a krystalizačnímu vývoji magmat.
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika