Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ultramafických
Článek
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    Tektity typu Muong Nong, vrstevnaté tektity, mikrotektity a skleněné sférule alkalických ultramafických diatrem: fakta a závěry