Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ultrazvukových
Článek
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Měření rychlosti průchodu podélných ultrazvukových vln horninovými zkušebními tělesy v průběhu zatěžování
    Změny rychlosti šíření ultrazvukových vln v procesu deformace