Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Umísťování
Článek
    Licenční proces nového jaderného zdroje Temelín 3,4 - umisťování (1)
    Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů