Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Umělých
Článek
    Odlišitelnost zemětřesení a umělých zdrojů podle seizmického záznamu
    Stanovení distribučního koeficientu pro sorpci umělých radionuklidů ve vodním prostředí
    Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem