Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Umění
Monografie
    ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk
    Biedermeier, umění a kultura v českých zemích 1814-1848
    Čeští sběratelé a tradiční vietnamské umění
    Paměť krajiny středověkého Mostecka, 1994, Most , Státní galerie výtvarných umění, 230 stran
    Skalní umění a život kočovníků Střední Asie ve fotografii Pavla Lisého
Článek
    Jak vybočit z řady : věda a umění mají až příliš striktně nastavené mantinely. Pomůže jim sport?
    Julius Zeyer, sběratel orientálního umění
Seriál
    Národní 3 : revue Akademie věd ČR pro vědu a umění