Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Unie
Monografie
    Zpravodaj Unie geologických asociací
Článek
    13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně
    Analýza potřeb nerostných surovin mění surovinovou politiku unie
    Čtvrtstoletí Mezinárodní speleologické unie
    Kongres Evropské geologické unie
    Kongres Evropské geologické unie
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Vzorkování - současné metodické a normativní zajištění a návaznost na standardy Evropské unie
    XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě
    XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě
    Zaměření přeshraniční spolupráce s polskými a slovenskými regiony v novém plánovacím období Evropské unie 2007-2013.
    Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981
Seriál
    Zpravodaj Unie geologických asociací