Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Universitatis
Monografie
    Acta Facultatis rerum naturalium universitatis ostraviensis
    Acta Universitatis Carolinae 1997 Geographica
    Acta Universitatis Carolinae.. Geologica.
    Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica - Petrographica
    Acta Universitatis Wratislaviensis
    Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis
    Miscellanea geographica. 14, Universitatis bohemiae occidentalis
    Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis. 4
    SCRIPTA FACULTATIS SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS MASARYKIANA BRUNENSIS
    Scripta Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. 26 (1996), Book of abstracts 15th Conference on Clay Mineralogy and Petrology.
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology 36
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology
Seriál
    Acta facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Formatio et protectio naturae
    Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis. Physica-Chemia
    Acta Facultatis studiorum humanitatis et naturae Universitatis Prešoviensis - Prírodné vedy
    Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Prírodné vedy;
    Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae
    Acta geologica et geographica Universitatis Comenianae. Geologica
    Acta Geologica Universitatis Comenianae
    Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
    Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis
    Acta Universitatis Agriculturae. Facultas agronomica
    Acta Universitatis Carolina- Geologica
    Acta Universitatis Carolinae
    Acta Universitatis Carolinae - Geologica
    Acta universitatis Carolinae - Geologika
    Acta Universitatis Carolinae- Geographica
    Acta Universitatis Carolinae- Geologica
    Acta Universitatis Carolinae Environmentalica
    Acta Universitatis Carolinae, Geographica
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica. Geologica
    Acta Universitatis Carolinae. Mathematica et Physica
    Acta Universitatis Carolinae Medica
    Acta Universitatis Carolinae, Medica, Monographia
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica-geologica
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium Geologica
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium, Geologica. Geographica-geologica
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultats rerum naturalium. Geographica
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultats rerum naturalium. Geologica
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica
    Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Geologica 37
    Acta Universitatis Purkynianae, Studia biologica
    Acta Universitatis Szegediensis. Acta Mineralogica - Petrographica
    Acta Universitatis Wratislaviensis
    Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, Geographia, geologia, mineralogia et petrographia
    Folia Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Biologia
    Folia Facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis, Geologia
    Miscellanea geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis. Geology
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geographia
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology
    Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykiane Brunensis, Geology, ISBN 80-210-3566-8
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geographia
    Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia
    Scripta Facultatis Scientinarum Naturalium Universitatis Masarykiae Brunensis
    Studia universitatis Babeş-Bolyai : geologia
    Studia Universitatis Babes-Bolyai, Geologia