Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Univerzitě
Monografie
    Minulost a současnost aplikované geologie. Sborník vydaný k 50. výročí založení katedry hydrogeologie a inženýrské geologie a katedry užité geofyziky na Univerzitě Karlově v Praze
Článek
    Biotechnologie nerostných hmot na Karlově Univerzitě
    Fyzická geografie na Univerzitě Gent
    Fyzická geografie na Univerzitě Karlově v Praze
    Geologie na první univerzitě v USA
    Historie katedry a výuky ložiskové geologie na Vysoké škole báňské-Technické univerzitě v Ostravě
    Poznatky z výchovy banských inžinierov na technickej univerzite v Západnom Berlíne.
    Příprava učitelů geologie na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě
    Reformy štúdia banského inžinierstva na Technickej univerzite v Západnom Berlíne
    Trendy ve výuce paleontologie na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava
    Užitá geofyzika na Vysoké škole báňské - technické univerzitě Ostrava