Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uplatňování
Monografie
    Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě. Metodické doporučení
    Odborné vyjádření ČGS ve věci připomínkování zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje kraje Vysočina
Článek
    Odbornost v hydrogeologii a její uplatňování