Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uranových
Monografie
    Dobývací metody hlubinného dobývání na rudních a uranových ložiscích
    Monitoring ekosystémů v zájmovém území těžby a úpravy uranových rud na ložisku Rožná a v povodí Bukovského potoka v roce 2013
    Monitoring změn krajiny v okolí Rožné v důsledku těžby a úpravy uranových rud
Článek
    Antraxolit z hydrotermálních uranových ložisek
    Biomonitoring krajiny ovlivněné těžbou a úpravou uranových rud v okolí rožné na českomoravské vrchovině
    Brannerit na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II v západních Čechách
    Byl výskyt uranových rud u Dolní Rožínky v povědomí odborníků již před II. světovou válkou?
    Diskuse k limitům sanace pozůstatků po těžbě uranových rud
    Dobývání uranových rud na území Německa během druhé světové války
    Geochemické metody vyhledávání uranových ložisek
    Geofyzikální měření zvýšeného obsahu uranu na opuštěných těžených lokalitách uranových rud na vybraných území Krkonošského národního parku
    Geologická stavba západočeských uranových ložisek
    Geologičeskije faktory, opredeljajuščije masštaby žil'nych uranovych mestoroždenij v severnoj časti Bogemskogo massiva
    Historie uranových dolů v západních Čechách
    Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku
    Hodnocení efektivnosti metod vyhledávání uranových ložisek
    Indikace kontaminovaných podzemních vod v okolí odkaliště úpravny uranových rud ve Stráži pod Ralskem
    Intrarudní metasomatóza v uranových žilách na ložisku Rožná
    K exploataci uranových ložisek v Českém masivu 1945-2000
    K počátkům těžby uranových rud v Čechách
    Kasolit z ložiska uranových rud Zálesí u Javorníka ve Slezsku (Česká republika)
    Ke vzniku uranových dolů v Příbrami
    Lesk a bída uranových dolů Příbram
    Likvidace uranových dolů a návrhy racionálního využití důlních děl
    Ložiska uranových rud na území bývalého Sovětského svazu
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály crandallitové řady na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
    Monitoring podzemních vod v severočeské oblasti těžby uranových rud
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnosti snížení spotřeby pyroluzitu při zpracování uranových rud severočeské křídy
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech
    Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Padesát let těžby a průzkumu uranových rud na Vysočině
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Petrologie pararul ložiska uranových rud Okrouhlá Radouň
    Počátky těžby a užití uranových rud v Čechách
    Podzemní vyluhování uranových rud. I. část
    Podzemní vyluhování uranových rud. II. část
    Predposylki formirovanija krupnych gidrotermal'nych i ekzogenno-epigenetičeskich uranovych mestoroždenij
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problematika uzavírání a likvidace uranových dolů v České republice
    Problémy geneze a metalogeneze uranových ložisek
    Prognozirovanije uranovych mestoroždenij v netradicionnych geologičeskich obstanovkach Vostočnogo Zabajkal'ja
    Průzkum a těžba ložisek uranových rud na Českomoravské vysočině
    Přehled minerálů nalezených v oblasti uranových koncentrací v severočeské křídě
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
    Rekognoskační studie rozptylu radioaktivních materiálů z těžby uranových rud v okrese Příbram a zhodnocení z hlediska radiační zátěže pro obyvatelstvo
    Revize některých uranových minerálů ze sbírek VŠB
    Rozvoj systémů dobývání na uranových ložiskách Rožná a Olší
    Rudní výskyty a ložiska uranových rud v Krkonoších
    Sanace a rekultivace na uranových ložiscích v rudním poli Rožná-Olší o.z. GEAM Dolní Rožínka
    Sanace a rekultivace žilných ložisek Odštěpný závod Správa uranových ložisek Příbram
    Selenidy z uranových ložisek Českomoravské vysočiny
    Selenové minerály z uranových ložisek ve sbírkách Vysoké školy báňské
    Sostav i strojenije prodol'nych tektoničeskich zon uranovych mestoroždenij Rudnych gor
    Současný stav a perspektivy rozvoje technologií zpracování uranových rud založených na suchém drcení a mletí
    Současný stav procesů separace fází v praxi uranových úpraven ve světě
    Světové trendy ekonomiky uranových ložisek
    Technologické vlastnosti uranových rud severočeské křídy
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Uranofán z ložiska uranových rud Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny
    Vlivy starých zátěží po těžbě uranových rud v oblasti západních Čech na hydrosféru životního prostředí
    Vyhledávání a vyhodnocování radioaktivní kontaminace v okolí uranových ložisek Hamr-Stráž
    Vyhledávání, průzkum a těžby ložisek uranových rud v Československu do roku 1945
    Zirkonium a možnosti jeho získávání z uranových rud severočeské křídy