Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Usazenin
Monografie
    Geologie a paleontologie Doupovských hor : pestrá mozaika usazenin a zvětralin na pozadí produktů sopečné činnosti
Článek
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Facetovaný povrch valounu křemenného pískovce z kvartérních usazenin na území Karlštejna
    Impaktová struktura Alamo v USA : místo dopadu se nedochovalo, ale vše podstatné známe z okolních usazenin
    Mayská kultura se zrodila ze zoufalství. Zkoumání jezerních usazenin pomohlo osvětlit příčiny vzestupu i následného pádu nejvyspělejší americké civilizace
    Vřídlo dělá kámen: vznik a složení uhličitanových usazenin z Karlových Varů