Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Uzavřenin
Článek
    Dílčí výsledky studia uzavřenin v centrální a jižní části středočeského plutonu
    Mikrostruktury bazických uzavřenin a žilných hornin v okrajovém typu středočeského plutonu (šachta Radětice na Příbramsku)
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska