Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    VUV
Článek
    Činnost VÚV TGM v oblasti šíření vědeckotechnických informací
    Sledování kvality vody a nasycených ploch na experimentálních povodích ČHMÚ, VUV T. G. M. a FSV ČVUT v Jizerských horách
    Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV