Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vápnění
Článek
    D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Hydraulická vodivost minerálního těsnění ze sprašové hlíny - vliv vápnění
    Mechanismus poškození půd kyselou depozicí-průběh, současný stav a predikce budoucnosti, včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    Noste dříví do lesa! : Vápnění přináší bohatství otcům a chudobu synům
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu