Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vícerozměrné
Monografie
    Metodika tvorby datového modelu pro vícerozměrné geologické modely podloží - Odborná studie pro disertační práci
Článek
    Uplatnění metod vícerozměrné analýzy při zpracování petrologických a geochemických dat