Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Vídeňské
Monografie
    Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi
Článek
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Fauna mastodontů (Proboscidea, Mammalia) moravské části Vídeňské pánve
    Geneze ropy a plynu ve vídeňské pánvi
    Geochemie vrstevních vod vídeňské pánve (struktura Hrušky) ve vztahu k paleoprostředí, subsidenční historii a diagenezi
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologická stavba flyšového podloží vídeňské pánve
    K paleogeografii karpatu v oblasti Závodu (z. okraj slovenské části vídeňské pánve)
    Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve
    Netradiční zpracování seizmických profilů ve Víděňské pánvi
    Nové litostratigrafické jednotky pannonu vídeňské pánve na Moravě
    Nové perspektivy průzkumu v severní části Víděňské pánve
    Paleogeografický a strukturně-tektonický obraz vídeňské pánve
    Příspěvek k poznání vertikálního členění zón katageneze a vzniku i migrace uhlovodíků ve Vídeňské pánvi
    Rychlostní poměry ve slovenské části vídeňské pánve a jejím podloží
    Seizmický průzkum v jižní části svahů Českého masívu a Vídeňské pánve
    Společné 3D (třírozměrné) seizmické měření, provedené Geofyzikou, Brno a ÖMV, Wien ve vídeňské pánvi mezi Lanžhotem a Rabensburgem
    Stratigrafie, paleogeografie a mocnost sedimentů v neogénu vídeňské pánve
    Stromečkové struktury - důkazy pro horizontální posuvy ve vídeňské pánvi
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Třírozměrné seismické měření ve Vídeňské pánvi v oblasti Lanžhot-Rabensburg
    Vliv miocenní tektoniky na mimořádný rozvoj sesuvů v sv. ukončení vídeňské pánve
    Výsledky naftového průzkumu a perspektivy v podloží vídeňské pánve
    Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi
    Význam rodu Cytheridea Bosquet.1852 (Ostracoda) pro stratigrafii miocénu vídeňské pánve
    Vzácná mělkovodní dírkovcová (foraminiferová) fauna ze severní části Vídeňské pánve (Hrušky 33)
    Vzácný nález vltavínu z vídeňské pánve na Moravě