Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výběr
Monografie
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 1. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 22 stran
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 2. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 48 stran
    Databáze projektu 'Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa'. Závěrečná zpráva - MS, Česká geologická služba. Praha. 70 stran
    Databáze projektu Výběr polygonů na testovací lokalitě-2. etapa. Etapová zpráva za 1. pol. 2006
    Expertíza - výběr stavebních materiálů přírodního původu vhodných k regulaci ozáření z přírodních zdrojů v ČR
    Nástroj pro výběr hodnot z číselníků
    Seznam účelových map 1:10 000 potřebných pro výběr lokalit HÚ a popis jejich odborné náplně. Směrnice pro vybrané účelové mapy
    Současný vědecký výzkum v Krkonoších - Výběr toho nejzajímavějšího
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění
    Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2 etapa. Závěrečná zpráva
    Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa. Projekt geologických prací
    Výběr polygonů na testovací lokalitě melechovský masiv - 1.etapa
    Výběr prací 9
    Výběr prací 10
    Výběr prací 13
    Výběr prací 14
    Výběr prací 15
Článek
    Hornické naučné stezky (Výběr z dokumentace)
    Inžinierskogeologický prieskum a rajonizácia pro výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    Výběr metod použitelných k řešení provenience krystalinických exotik
    Výběr místa investiční akce a střety zájmů (z hlediska ŽP)
    Výběr nejzajímavějších mineralogických lokalit "bazaltů" České republiky
    Výběr stavenišť jaderně energetických staveb z hlediska geologických a inženýrsko-geologických průzkumů
    Výběr vhodných lokalit pro výstavbu mrazírenských skladů
    Výber z počítačovej metódy optimalizácie dobývania ložísk magnezitu
    Výběr zkušebních metod pro zjištění přilnavosti dvousložkových polyuretanových injektážních pryskyřic k povrchu hornin
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů
Seriál
    Výběr Prací (Geoindustria)