Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výkopu
Monografie
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky : závěrečná zpráva
Článek
    Fytopaleontologické poznatky z výkopu pro tranzitní plynovod severně od Oslavan v boskovické brázdě
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část I. - Předběžná zpráva o křídě mezi Netřebou a Brázdimí severně od Prahy (česká křídová pánev)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část II. - Brachiopodi od Netřeby
    Geologický výzkum výkopů plynovodu. Část II, Brachiopodi od Netřeby (česká křídová pánev) (12-22 Mělník)
    Geologický výzkum výkopů plynovodu, část III. - Sedimentární textury ve vrstvách svrchního cenomanu u Korycan (česká křídová pánev)
    Kamenný artefakt z výkopu u Mašovic (Znojmo)
    Křídové sedimenty ve výkopu ropovodu Ingolstadt mezi Řevničovem a Velvary (12-14 Rakovník, 12-12 Louny, 12-21 Kralupy nad Vltavou)
    malakologické nálezy z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
    Měkkýši z archeologických výkopů na Bacíně
    Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín) (02-42 Česká Lípa, 02-44 Štětí)
    Obratlovčí mikrofauna z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
    Permokarbon Boskovické brázdy ve výkopu pro rozšíření tranzitního plynovodu (24-34 Ivančice)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Písky a pískovce ve výkopu u Tobolky (Český kras, Česká republika)
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu
    Relikty říční terasy ve výkopu plynovodu u Tobolky nedaleko Koněprus v Českém krasu