Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výnosu
Článek
    Pokus o stanovení výtěžnosti ložiska kamene pro drcené kamenivo na základě výnosu vrtného jádra
    Riešenie výnosu jadra z drvených dolomitov
    Výpočet výnosů rozdružování a třídění nerostných surovin