Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výstupu
Článek
    Metodika zpracování grafických výstupů územně geologických studií okresů pro potřeby skládkování
    Možné způsoby snížení rizik výstupu karbonského plynu na povrch v OKR
    Nebezpečí výstupu důlních plynů z uzavřených dolů ostravské dílčí pánve a řešení tohoto problému
    Poznatky z řešení projektu VaV ČBÚ č. 23/2003: "Využití důlní degazace pro předcházení neřízených výstupů metanu na povrch po likvidaci dolu"
    Praktické uplatnění konvektivně difuzního modelu pro řešení výstupu metanu na územích s ukončenou hornickou činností
    Riziko výstupu důlních plynů do kanalizační sítě
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Seismický režim pod aktivními vulkány konvergentních okrajů litosférických desek jako indikátor výstupu magmatu
    Sledování výstupu plynu v uzavřeném podzemí v lokalitě Orlová na vrtu OV 24a
    Vizualizace výstupů z digitálního modelu jihomoravského lignitového revíru v prostředí GIS
    Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch