Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výzkumné
Monografie
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality
    Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury. Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě
    Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991
Článek
    Hlubinné výzkumné vrty v kontinentální kůře a geologické transekty
    Od výzkumné stanice k samostatnému podniku s výrobní a výzkumnou základnou
    Petroarcheologická charakteristika mlýnských kamenů ze Mstěnic z výzkumné sezóny 2005
    Výzkumné práce pro přehrady na střední Vltavě
    Výzkumné vrtání na kontinentech - jeden ze základních úkolů současné geologie
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 1. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 2. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 3. část
    Výzkumné vrty v geologické praxi. 4. část
    Významné světové výzkumné instituce a informační zdroje zabývající se povodněmi z regionálního hlediska
Seriál
    Výzkumné práce Ústředního ústavu geologického