Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Výzkumných
Monografie
    Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
    Přehled ekologicky zaměřených geologických výzkumných prací v roce 1993
    Sborník výzkumných prací. Sborník celostátní konference Průběžná prezentace výsledků výzkumného úkolu 201 Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování základní evidence mobiliárních fondů.
Článek
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Geomorfologický vývoj polské části Sudet: přehled současných výzkumných poznatků
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Geomorfologie ve výzkumných záměrech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Výzkumném centru dynamiky Země
    Výsledky výzkumných a průzkumných prací na ropu a zemní plyn v ČSSR
    Zpráva o výsledcích přírodověděckých resortních výzkumných úkolů R 21/73 a R 21/73D v letech 1975-1980
Seriál
    Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992