Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Významnému
Článek
    Blahopřejeme k významnému životnímu jubileu docentu RNDr. Josefu Staňkovi, CSc.
    Hodně zdraví do dalších let (k významnému životnímu jubileu RNDr. Drahomíry Březinové)
    K významnému jubileu Abrahama Gottloba Wernera
    O neklidném stáří Velkého Vypravěče a také o dobrodružném životě Milovníka Sprašových Profilů : k významnému životnímu jubileu geologů Vojena Ložka a Jiřího George Kukly